Какво е АВТОМАТИЧЕН ВЪРЗАЛА ?
АВТОМАТИЧЕН ВЪРЗАЛА е предпазно оборудване с неръждаема стомана или боядисана с електростатично тяло, което предотвратява преминаването на нежелани и застрашени автомобили. Тези системи за безопасност имат камера за съхранение, поставена под земята. Той има система, която може да влезе в камерата и при необходимост може да се изкачи на желаната височина от пода. Той осигурява лесно използване с техническата си структура, контролирана от превключвател. Тези прегради могат да бъдат проектирани като овални и квадратни. В допълнение можем да го наречем гъбен понтон.

Една от най-важните цели на тези системи е да предпазят пешеходците от внезапни ситуации, като ги използват в зоните, където пешеходците са гъсти. Може да се монтира пред общински сгради или други общински сгради, военни съоръжения, хотели, търговски центрове, паркинги и паркове.

АВТОМАТИЧЕН ВЪРЗАЛА системи
Нашите коркови бариерни системи са разделени на 4;

Ръчна бариера (механична)
Пневматична бариера
Хидравлична бариера (външен контролен панел)
Електромеханична бариера (вътрешен контролен панел)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir