Какво е На земята Пътни блокери?

На земята Пътни блокери е нашият нов продукт и е защитен елемент, който осигурява най-високото ниво на сигурност. Той осигурява защита при предотвратяване на преминаването на нежелани превозни средства и в борбата срещу тероризма. В тези дни, когато е необходима сигурност, ние увеличаваме алтернативите на бариерните системи ден за ден.

Области на употреба

Военни бази, звена за сигурност, съдилища, стратегически важни съоръжения, частни институции, които изискват висока сигурност и др.

Снимки на продукта

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir